tema logo
 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
  • Placeholder image
  • Mevcut, yeni kurulacak veya kapasite artışı yapılması planlanan tesisiniz için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliği kapsamında danışmanlık desteği vermekteyiz.
  • ÇED Raporu Hazırlama
  • Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlama
  • ÇED Kapsam Dışı Başvurusu ve Takibi
  • ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri